"Med et ønske om å videreutvikle merkevaren Tilstede startet vi i 2017 arbeidet med å oppdatere vår egen grafiske profil. Denne utviklingen ble gjort med et mål om å tilpasse vår visuelle identitet til alle digitale kanaler og for å legge til grunn retningslinjer for konsekvent bruk av merkevareelementer, fonter og farger i alle kanaler.
Vår eksisterende logo har blitt oppdatert og er nå tilpasset til bruk i alle våre digitale kanaler. Logoen fungerer som et enkelt kjennemerke for Tilstede og er svært gjenkjennelig på alle flater. Oppdatert fargebruk og font bidrar til et helhetlig inntrykk som også er i tråd med vår profesjonelle, tilpasningsdyktige og moderne merkevare."

Back to Top